miércoles, 30 de junio de 2010

El CONCELLO DE PONTEDEUME CONTARÁ CON UN APARCAMIENTO PÚBLICO Y GRATUITO DURANTE LOS MESES DE VERANO

Estará a disposición de los vecinos desde el próximo Viernes, 2 de julio, hasta el 17 de septiembre; y con horario ininterrumpido, de 9 a 22 horas

El Grupo de Gobierno ha firmado un convenio con la Xunta de Galicia, en el que se autoriza el uso de los terrenos situados detrás de la gasolinera

El alcalde de Pontedeume, Gabriel Torrente, informa de que el Concello ha firmado un convenio con la Xunta de Galicia, en el que se autoriza la utilización de los terrenos, situados en la parte posterior de la gasolinera, como aparcamiento público, que contará con 200 plazas, durante los meses de verano, quedando así solventada una de las necesidades más urgentes del municipio.>La apertura del parking tendrá lugar el próximo Viernes, 2 de julio, y estará a disposición de los vecinos y turistas hasta el 17 de septiembre, con un horario ininterrumpido, de 9 a 22 horas. De esta forma, se logran paliar los problemas de aparcamiento que tiene el municipio en la época estival y se pone de manifiesto, un año más, el compromiso del gobierno gallego con el concello.

El equipo de gobierno agradece, además, la colaboración de los comerciantes del municipio que, con sus iniciativas, han ayudado a que el concello cuente con un aparcamiento público este verano.

jueves, 24 de junio de 2010

XUVENTUDE PUBLICA CONVOCATORIA 220 PRAZAS RESIDENCIAS ESTUDIANTESO DOG publica a convocatoria das 220 prazas en residencias que oferta Xuventude aos estudantes no curso 2010/2011


O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a orde que regula a convocatoria das prazas residenciais que oferta a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado aos estudantes para o curso 2010/2011. Así, as 220 prazas do total _todas en réxime de internado- distribúense do seguinte xeito: 76 no centro residencial xuvenil LUG; 50 para a residencia Florentino L. Cuevillas de Ourense; e 94 na residencia Altamar de Vigo. Deste xeito, a Consellería de Traballo e Benestar pon a disposición dos mozos e mozas estudantes, durante o ano académico, as súas instalacións, nas que se lles ofrecerán aloxamento, mantenza, así como unha serie de actividades convivenciais e educativas.

Para os efectos dos usos das instalacións, o curso académico abranguerá desde o 16 de setembro de 2010 ata o 15 de xullo de 2011. O prazo para solicitar estas prazas está aberto ata o 9 de xullo. En total, a cota que haberá que aboar por mes _incluíndo aloxamento e mantenza- será de 263 euros.

En concreto, estas prazas están dirixidas aos estudantes de ciclos formativos de grao medio e grao superior; de bacharelato; de estudos superior en ensinanzas artísticas; e de estudos universitarios -ben de grao ou equivalente, ou ben de estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nos casos nos que non se teña xeneralizado a implantación dos novos títulos-.

Ademais, para poder acceder ás prazas haberá que cumprir unha serie de requisitos como posuír a nacionalidade española, ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro residente en España. Os solicitantes non poderán superar a idade de 30 anos na data en que remate o prazo de solicitude.

A isto hai que sumarlle outro requisito, que establece que, para acceder á praza, non pode existir oferta de centros públicos para realizar os estudos correspondentes no concello onde radique a residencia familiar. Neste caso, exceptúase a realización de estudos universitarios nos que o estudante non acade a nota de corte.

A valoración das solicitudes realizarase por parte dunha comisión cualificadora creada para tales efectos, e que, entre outros aspectos, valorará os seguintes criterios de selección: que o estudante xa fora residente no cursos anterior, o rendemento académico, a renda da unidade familiar, a situación de familia numerosa, a minusvalía de calquera membro da unidade familiar ou a situación laboral de desemprego sen prestación económica do pai ou da nai.

Cada comisión elevará a proposta de resolución no prazo máximo de 2 meses, e as listas de admitidos serán expostas nas residencias xuvenís, no rexistro xeral dos departamentos territoriais da Consellería de Traballo e Benestar, na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e no Centro de Información Administrativa e Atención ao cidadán de Santiago de Compostela.

Información anexa

Convocatoria e Solicitude
VIDEO SOBRE A RESIDENCIA XUVENIL LUG DE LUGO
VIDEO SOBRE A RESIDENCIA FLORENTINO LOPEZ CUEVILLAS DE OURENSE
VIDEO SOBRE A RESIDENCIA XUVENIL ALTAMAR DE VIGO