lunes, 30 de marzo de 2009

BOTELLÓN CÍVICO

En el BOP del pasado Sábado podéis ver publicadas las bases de los ConcursoS que se van a celebrar, dentro del Programa llevado a cabo por el Concello denominado: "BOTELLÓN CÍVICO".


Si pinchas en los enlaces, podrás encontrar toda la información necesaria para participar en cualquiera de ellos.

Bases para o concurso de lemas do programa “Botellón cívico”


Bases para o concurso de fotografía do programa “Botellón cívico”


Bases para o concurso de carteis do programa “Botellón cívico”

A continuación os dejamos la última campaña de la MTV relacionada con el asunto, por si os sirve a alguno de posible inspiración. :)Los idiotas llegan a casa.

ARGALLADAS

O Concello de Pontedeume pon en marcha "Argalladas", un programa de Conciliación Familiar e Laboral para os días 6, 7, 8 e 13 de Abril de 2009, coincidindo coas vacacións escolares de Semana Santa.

O Programa vai dirixido a familias con nenos ou neneas, entre 3 e 12 anos e os pais/nais ou titores que traballen ou teñan cargas familiares. As actividades terán lugar nun local do Concello (a determinar) de 09.00 a 14.00 hrs.

Nese tempo nenos e nenas poderán participar en actividades lúdicas e educativas onde a creatividade e a diversión en grupo serán claves. Os valores que se traballarán serán a igualdade, o respeto polo medio ambiente, a riqueza da diversidade ou a importancia dunha vida saludable, entre outros.

O número d eprazas é de 20.

Prazo de inscripción: Dende o 30 de Marzo ata o 2 de Abril de 2009

+ Información e inscricións en SERVIZOS SOCIAIS (Avda do Peirao. Edificio do Xulgado); tlfno: 981 43 32 88

jueves, 26 de marzo de 2009

O CONCELLO DE PONTEDEUME ORGANIZA TRES CONCURSOS PARA XOVENES ESTUDANTES DENTRO DO PROGRAMA EDUCATIVO “BOTELLÓN CIVICO”

O Concello de Pontedeume, dende a liña educativa do programa “Botellón Cívivo”, organiza unha serie de concursos dirixidos a mozos e mozas de 3º e 4º de ESO dos Centros de Ensino do Concello de Pontedeume.

A proposta consta de tres modalidades, que poden realizarse de xeito grupal, favorecendo a colaboración e comunicación entre os membros do grupo. Co concurso de lemas preténdese que os rapaces e rapazas elaboren un lema significativo que designe a campaña e co cal se poida realizar a comunicación en vindeiras edicións do programa.

Outra modalidade é a do concurso de carteis, co que se pretende conseguir unha liña de comunicación propia, por e para a comunidade. Neste senso preténdese implicar non só ao alumnado na participación dos mesmos, senón tamén ao equipo docente dos centros educativos.

Por último, temos o concurso de fotografía, que pretende ser unha plataforma que permita mostrar e compartir as vivencias nas fins de semana de Pontedeume. Nesta modalidade existen dúas categorías, con cámara de fotos e con móvil, e poderán participar todas aquelas persoas menores de 30 anos enviando de unha en unha as fotos ao email botelloncivico@gmail.com.

Os participantes deberán reflectir a súa idea do botellón con calquera destes medios de expresión utilizando como base as temáticas empregadas na campaña: ocio compartido, divírtete pensando, limpa o que manchas, relaciónate con xeito, xestiona o lixo (evita consumos innecesarios) e recicla.
Haberá tres premios por cada un dos concursos de lemas e carteis, dotados de 120, 90 e 50 euros e no caso da modalidade fotográfica os premios serán de 120 euros para as fotografías dixitais e 90 euros para a foto premiada realizada con teléfono móvil.

O prazo para a presentación das propostas en cada centro de ensino remata o 31 de maio, tras esta data farase público o fallo do xurado.

miércoles, 25 de marzo de 2009

¿A SOLUCIÓN DEFINITIVA?O vindeiro xoves, levará a Pleno Municipal a aprobación da externalización do servizo de recollida de residuos sólidos e limpeza viaria

Son continuas e reiteradas, as queixas por parte de moitos eumeses pola deficiencia deste servizo.

A Corporación Local, despois de estudar ao detalle o estudo de viabilidade para a externalización do servizo de recollida de residuos sólidos e limpeza viaria, puido comprobar como as vantaxes da contratación indirecta deste servizo supón un aforre en custos moi importante para o Concello e o que é máis importante garantiría un servizo de recollida e unha limpeza das nosas rúas máis eficiente e de maior calidade, reflexándose esta melloría claramente nun mellor benestar para todos os eumeses.Onte a tarde a corporación Local explicou a situación ante os representantes das asociacións da nosa vila, as cales respaldaron a iniciativa proposta polo PP.

A continuación amosamosvos a situación actual do servizo e como quedaría co cambio:

A día de hoxe, a situación é esta:

Recollida de Lixo:

2 CAMIÓNS ---- 2 QUENDAS

1 Condutor +1 Peón
1 Condutor +2 Peóns


A primeira quenda recolle os seguintes días á semana:
Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres.

O segundo recolle:
Luns, Martes, Venres e Domingo.

. Os operarios traballan unha xornada de 6.00 a 13.00 hrs.

Operarios Limpeza:


Disponse de 6 empregados, un dos cales está de baixa desde fai máis dun ano, ademais non se pode cubrir a súa baixa por ser interino, é dicir non ten nin praza fixa, polo que en realidade tan só hai 5 traballadores.

A súa xornada de traballo tamén é de 6.00 a 13.00 hrs, 5 días á semana.

O custo total deste servizo supón máis de 650.000 € ao ano ao Concello.


Unha externalización do servizo, suporía estas melloras para o noso pobo:


-.Recollida DIARiA no casco úrbano, e nas parroquías recollida en días alternos(un si e un nón).

-.Reposición de 28 colectores anuais e limpeza e desinfección 3 veces ao ano como
mínimo.


-.Disporíanse de 3 Camións en lugar de 2.

-.324 días cun camión de 16 m³ (capacidade coa que podería recoller todas as parroquías do noso pobo, evitando perder case 2 horas en desprazamentos para descargar o camión, unha vez énchese, como pasa na actualidade)

-.298 días con camións de 8 e 12 m³

-.Incluiríase tamén a recollida de enseres unha vez ao mes e un camión de guindastre aberto( actualmente xa se está pagando a empresas por realizar este servizo), así como a xestión do Punto Limpo, téndoo abieto durante 300 días ao ano, incluíndo o traslado de residuos.

-.Limparanse as nosas rúas cunha maquina varredora de Luns a Sábado
.

-.Haberá 5 persoas barrendo de Luns a Venres 260 días ao ano

-.O fin de semana haberá 3 persoas barrendo constantemente.

Concluindo todas estas ventaxas, ainda poden ser melloradas xa que no concurso que se faga as empresas farán melloras a maiores que redundarán na mellora do servizo có que este ainda pode ser máis completo se cabe.

E algo que lle afecta ó peto dos eumeses:non suporía un maior coste do recibo actual, que nón sexa a subida do IPC anual.

Ou sexa máis servizos e mellorados pero soio cun incremento anual do IPC con respecto ao recibo actual.


Cremos que para todos os eumeses, queda clara cal é a mellor opción, esperamos desde nngg que o vindeiro xoves, todos os partidos políticos que nos representan miren polo noso pobo e escollan a mellor opción para todos os eumeses.

Imaxe:Foto-denuncias da Eumesfera

martes, 24 de marzo de 2009

PROXECTO MEDRA

O CONCELLO DE PONTEDEUME PON EN MARCHA O PROXECTO MEDRA, DE ORIENTACION LABORAL PARA RAPACES CON IDADES ENTRE OS 16 E OS 21 ANOS


A Concellería de Servicios Sociais do Concello de Pontedeume porá en marcha o vindeiro día 15 de abril o PROXECTO MEDRA, dirixido a rapaces e rapazas de entre 16 e 21 anos que non estean escolarizados nin traballando, co fin de ofrecerles orientación escolar e laboral e traballar habilidades persoais e sociais que lles faciliten a súa incorporación á vida adulta.

Segundo informou a Concelleira de Servicios Sociais,  Ruth García, este proxecto pretende animar e orientar, fóra do marco educativo, a todos aqueles rapaces e rapazas que, unha vez cumprida a idade de escolarización obrigatoria, e non atopando aínda traballo, para coñecer todos os recursos que hai á hora de buscar emprego, así como as ferramentas que se atopan ó seu alcance e os coñecementos precisos para insertarse no mercado laboral.
O programa terá unha duración de dous meses e levarase a cabo na Casa da Xuventude os luns, mércores e venres dende as 10.00 ata as 13.00 hoas.
O número de prazas a cubrir é de 14, e dentro do proxecto se contempla a realización dun concurso final, que contará con premio para todos os participantes no mesmo. O prazo de inscrición abrirase o luns 23 de marzo e rematará o 2 de abril.
Para máis información e inscricións poderán poñerse en contacto co departamento de Servicios Sociais (Edificio do Xulgado, Avda. do Peirao), no teléfono 981 43 32 88 ou no correo electrónico servizossociaispontedeume@yahoo.es.

martes, 17 de marzo de 2009

lunes, 16 de marzo de 2009

AS COUSAS COMO SON

Clube de piragüismo:
Cando chegamos o Goberno, estaba a axuda concedida, faltaban os pertinentes permisos de Portos de Galicia.

Cando chegamos o goberno, conseguimos os permisos pertinentes e sacamos a licitación. Como todo o mundo sabe presentaronse 9 empresas, das cales ningunha chegou a ofertar quedando o concurso deserto. Se intentou por todos os medios, conseguir unha prorroga da axuda para poder presentar un proxecto netamente realista, pero nos foi imposible, despois de perder as axudas recibiunos a Directora Xeral. En compañía do Presidente do clube de piragüismo, Ramiro Piñeiro se conseguiu o día 03/12/08 a través dunha reunión coa Marta Patricia Souto (Directora Xeral de Cultura) que a través dun proxecto viable, nos concedería unha axuda para o ano que ven e o seguinte.
Tan pronto saímos da reunión, xa se encargou unha valoración de estudo do Proxecto para poder sacar a adxudicación.Agora temos a firme promesa de Feijoo de construir o clube de Piragüismo.

PXOM:
A día de hoxe non chegou o Documento completo o Concello, estase a espera de poder presentar os partidos políticos do pobo e levalo a Pleno para a súa aprobación provisional.Se fixo unha primeira presentación ante grupos municipais, para amosarlle as líñas básicas do Plan, encontraronse uns erros na redacción do Plan e ordeouse a consultora galega que os modificara, agora estamos a espera de que se modifiquen eses puntos concretos.
Dende aquí queremos decir unha e outra vez, que entendemos que a xente desexe saber canto antes a situación dos seus terreos, a situación xeral de como quedará Pontedeume, pero cómo dixemos no programa electoral e repetimolo aquí unha vez máis,nos compremetemos a contar todos os eumeses a situación do Plan en cada momento e ésta é a situación exacta a día de hoxe.
Polo que unha vez máis repetimos a todos os eumeses, que unha vez que o Plan esté no Concello, será presentado ante todos os partidos para aprobalo e logo poñelo a exposición pública para que todo aquel que o desexe poida estudialo e si alguén o considera oportuno presentar as pertinentes alegacións. Pregamos a determinadas páxinas da eumesfera, que deixen de facer especulacións sin fundamento algún.Centro de día.-


Respeto do centro de día cando entramos non había sido solicitado nin o permiso de carreteras, xa que a parcela donde querian construir dito centro estaba afectada por dito organismo, o cal obrigaba a construir un muro de contención cuio valor superaba os 150,000 € e non daba tempo a construilo na mesma anualidade. Ademais de que a cimentación tería que ser unha cimentación especial e non a que eles había previsto nos planos, xa que tratabase dunha parcela de recheo que se había feito con resto da construcción do Poligono, polo que o importe se multiplicaría mais todavía se cabe. Vendo que a axuda para ese ano se perdería e por conseguinte a do seguinte tamén, decidimos reunirnos co Presidente de Igualdade, o cal quedou encantado de que tratásemos de buscar outra solución, xa que tamén consideraba que non era o sitio axeitado para este Centro.
Tras varias reunións para tratar de recalificar unha parcela o máis axeitada posible para os nosos maiores pero nos foi imposible xa que nos pecharon todas as portas.


Peirao:


Unha vez entramos no Goberno, o proxecto da remodelación do Peirao estaba sen licitar. O considerar que a inversión para o Peirao podíase mellorar e adapatar cos mesmos cartos as necesidades de tódolos eumeses, decidimos co apoio de tódalas asociacións veciñais na sua totalidade tratamos de negociar con Portos de Galicia a modificación do Proxecto.
Nese intre adxudicouse o proxecto, pero nós seguimos a negociar con Portos, xa que considerabamos que no Proxecto non estaba incluido nin o saneamiento nin a Rede de Pluviales. Unha vez máis o BNG a causa dunha rampa de recente construcción (mitade dela de cemento) paralizou o proxecto, tendo que ser modificado de novo.Este mismo Luns estaba previsto que comenzaran as obras, dandolle un maior ancho a Costa da Galera para que puideran circular os turismos en ámbolos dous sentidos e creando unha acera para o paso dos peons, ademais de incluir esta vez sí o saneamiento, ademais Portos comprometeuse a facer un estudio de viabilidad para a construcción dun aparcamento no campo de futbol do IES Fragas do Eume.


Galescola:


O BNG vendeu no seu programa electoral a construcción dunha Galescola sin ter terreos para isto.
Desde o BNG queríase expropiar a asociación de veciños de Nogueirosa a sua escola e máis a súa pista deportiva ademais dende o Concello nunca se tivo constancia de que a axuda estivera nin sequera solicitada. A través dunha reunión co Vicepresidente da Xunta de Galicia, Anxo Quintana deusenos a promesa de que unha vez tiveramos os terreos nos concederían a axuda.
Feijoo apostará pola creacción de escolas infantís e así o deixou ben claro no seu programa electoral.

Rotondas:
O BNG negouse de cheo a este proxecto presentado por Fomento que fora solicitado por eles no seu día (anterior grupo de goberno). Seguese a negociar con demarcación de carreteras,logrouse que se lle dera marcha atrás a construcción de pasos subterráneos e esperamos que pronto poidan comenzar as obras.


Mercado:

Outra promesa electoral máis, prometian un Mercado novo e non tiñan nada.
Habíase feito un anteproxecto en valde, posto que MERCASA empresa estatal encargada do estudo lles obrigaba a encargar a eles o ante proxecto, para continuar despois co proxecto o Ministerio e poder optar as axudas.
Se firmou o convenio con Mercasa e estase a realizar un novo anteproxecto esixido e un estudo técnico das necesidades do pueblo neste aspecto.

OBRAS:
O PP de Pontedeume mellora a xestión gracias a licitar as obras na
modalidade de subasta, xa esisten os primeiros datos das ultimas inversiós
tanto nas ruas do pobo,como na pavimentación dos camiños executados
recentemenente nas parroquias.Son datos aplastantes donde gracias ás
baixas das empresas que concursan polas obras como por exemplo a Rua Ferreiros.

1-fase aforramos 36.000 €,nos camiños como o caso de Herbosa-Curio na
Parroquia de Boebre 10.600 €, no camiño Cabria vella-Noguerosa casi 8.000€
etc,etc.

APARCAMENTO:
O Presidente electo deulle a firme promesa ao Alcalde Gabriel Torrente, de que na sua lexislatura creará un aparcamento en Pontedeume.

En definitiva despois de 8 anos no Goberno sen facer nada, ante o anunciado derrumbe que iban a sufrir nas pasadas eleccións municipais, anunciaron a bombo e platillo que xa tiñan aprobadas as aceras entre Miño e Pontedeume, que ibamos ter un novo mercado Municipal, un clube de piragüismo e Vela, unha Galescola, un Centro de día,e que o polígono industrial entraría en funcionamento e non dixeron nada das rotondas porque non sabían nada da súa situación senon estamos seguros que tamén as venderían no seu programa electoral.

INFORMACIÓN PÚBLICA

O pasado Sábado publicouse no BOP, a convocatoria de unha praza de Arquitecto/a técnico con carácter interino mediante o sistema de selección concurso oposición.

Aquí podes ver as bases e toda a información da oferta.

domingo, 15 de marzo de 2009

FELICIDADES CAMPEONES

EL FIRRETE VENCE CON AUTORIDAD EN LA 1ª REGATA DE LA COPA GALLEGA DE PROMOCIÓN.

El C.N Firrete se proclamó este sábado 14 de marzo vencedor en la 1ª regata de la Copa Gallega de Promoción disputada en Pontevedra, la prueba se disputó sobre un recorrido de 3000 mts. Para las categorías infantil B ( nacidos en el 1996) e infantiles A (1995).

El Firrete obtuvo la primera posición con más de 3000 puntos aventajando en 500 al 2º clasificado, el Club piragüismo Illa de Arousa, tercero fue el Piragüismo Unión BRT. Aldán y As Torres fueron 4º y 5º respectivamente.EL CLUB EUMÉS CONSIGUIÓ 5 MEDALLAS A TÍTULO INDIVIDUAL ADEMÁS DE LA VICTORIA ABSOLUTA POR CLUBS

A nivel individual destacar las victorias de David Amendo en c-1 zurdo infantil A, de Antía Sánchez en c-1 mujer A, Javier Piñeiro en c-1 diestro B y las segundas posiciones de Eva Painceiras en k-1 mujer B y de Simón Pérez en c-1 zurdo B.

Por su parte en K-1 hombre infantil A la prueba con más participantes ( más de 60) Gonzalo López fue 5º y Antón Carro 13º .

En mujer K-1 infantil A Nuria Painceiras fue 5ª y María García

sábado, 14 de marzo de 2009

PRESENTACIÓN DO FONDO DE DOCUMENTACIÓN PARA O COÑECEMENTO DO EUME

Euroeume ha presentado ayer en el museo etnográfico de A Capela un fabuloso proyecto y su correspondiente página web, en el que se pretende reflejar una pequeña muestra de este fondo y que condensa una parte importante de la Historia del territorio de actuación de la Asociación EuroEume.

El Fondo Documental para el Conocimiento del Eume consiste, básicamente, en un conjunto de documentos de diversa índole en los que aparecen reflejados uno o varios aspectos de la vida de las personas pasadas y presentes de algún ayuntamiento del territorio de actuación del Grupo de Desarrollo Rural EuroEume. El Fondo se estructura en varias categorías: Iconografía, formada por fotografías salidas de colecciones particulares y de los fondos fotográficos del territorio, en las que se pueden ver imagenes de la vida cotidiana de las gentes del territorio a lo largo del siglo pasado; Hemeroteca, que contiene noticias relacionadas con el territorio de actuación de EuroEume publicadas en los principales periódicos durante el siglo XX; Archivos, documentos antiguos, en formato digital y en papel, en los que se recogen aspectos importantes de la vida de nuestros antepasados.

El Fondo cuenta además, con una base de datos en la que se recoge el catálogo de documentos con información sobre el Eume junto con su localización y disponibilidad; la Hucha de los Saberes recoge documentais temáticos basados en las entrevistas realizadas a hombres y mujeres de todas las parroquias del territorio en las que dejan sus opiniones acerca de hechos concretos, como pueden ser sus experiencias en la escuela o en la emigración, los traballos realizados a lo largo de sus vidas, etc; el Fondo de Sabedores consiste en una base de datos con los nomes de los expertos en algún tema de interés, que posea alguna publicación referida a esa temática concreta dentro del territorio del Eume; y una sección de Bibliografía, que consta de una base de datos que recoge más de 700 referencias de series de volumenes bibliográficos y artículos cuya temática principal está intimamente ligada con el territorio. Más información.

Fuente: Agroalimentaria do Eume.

ÚLTIMAS NOTICIAS PP PONTEDEUME

Aquí os dejamos un breve resumen de las últimas noticias aparecidas en la página del PP de Pontedeume durante esta semana:

Portos prevé iniciar el lunes la remodelación del puerto eumés.

El organismo autónomo convertirá la calle Galera en un vial de doble circulación y construirá un paseo peatonal arbolado.

El Gobierno local de Pontedeume lamenta la falta de interés de la Oposición en los proyectos del Plan E.

El concejal delegado de Obras, ya el pasado pleno de enero, expuso que los proyectos estaban a disposición de todos los concejales para aportar ideas o posibles cambios si fuese necesario, con el fin de promover la participación y el consenso de la corporación.

Según explicó el edil de Obras, “a día de hoy los concejales de la oposición no se han acercado al Ayuntamiento para informarse sobre los proyectos elaborados”.

El edil de obras criticó esta actitud de abandono o desidia, “quizá coincidente con las elecciones autonómicas”, anunció que convocará a la oposición la semana próxima con el fin de ponerlos al día tanto a lo que se refiere de obras como las contrataciones de las mismas.

AYUDAS Y LICITACIONES

viernes, 13 de marzo de 2009

Entrevista a Soraya Sáenz de Santamaría

"Somos muchos los españoles y vascos que nos ilusiona un cambio"

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha puesto de manifiesto este ante los micrófonos del programa de COPE "La Tarde con Cristina", en referencia a las negociaciones entre su partido y el PSE para gobernar en el País Vasco "que somos muchos los españoles y los vascos que nos ilusiona un cambio". Por otra parte, ha denunciado la actitud del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con motivo de la trama de corrupción contra el PP, ya que "de ese sumario se han filtrado muchas cosas y se ha vulnerado la presunción de inocencia de mucha gente".


Entrevista Soraya Saenz de Santamaria

jueves, 12 de marzo de 2009

Patrimonio autoriza la iluminación de los monumentos eumeses

La comisión de Patrimonio autorizó ayer al Concello de Pontedeume a ejecutar el proyecto de iluminación con el que la administración municipal pretende poner en valor el castillo de Andrade y la ermita de Breamo.

El concejal Javier Crespo explicó que, si bien la autorización de ayer fue de palabra, en cuestión de días llegará al Ayuntamiento el permiso que legaliza la realización de unas obras presupuestadas en más de 85.000 euros y financiadas con cargo al plan de fomento turístico de la Diputación. De cumplirse las previsiones, Crespo consideró posible que la obra pueda estar contratada en abril y ejecutada antes del verano. El proyecto aprobado pasa por destacar las características de los monumentos con puntos de luz.

Jueves 12 de marzo, El Diario de Ferrol

miércoles, 11 de marzo de 2009

Entrevista na RTVG ao Alcalde de Pontedeume, Gabriel Torrente Piñeiro
Interesante entrevista na RTVG ao Alcalde de Pontedeume Gabriel Torrente Piñeiro, podes escoitar a entrevista no seguinte enlace a partires do minuto 12 aprox.

Escoita aquí a Entrevista

O alcalde responde as preguntas de diferentes presidentes das asociacións de veciños, asi como de a representantes da oposición.

Temas que están en boca de todos como o PXOM, a Limpeza, o botellón son tratados nesta interesante entrevista.

martes, 10 de marzo de 2009

CONCHA PIÑEIRO PREMIO DE "PONTEDEUME EN FEMENINO"

Concepción Piñeiro Varela (Pontedeume, 1961) vio recompensada el pasado domingo toda una vida de sacrificio y abnegación con la entrega del premio Pontedeume en feminino, que en su categoría individual decidió premiar a una mujer que vive para los suyos, pero también para los demás.

Concha es la menor de cuatro hermanos y la única mujer. Desde pequeña sabe lo que es trabajar a destajo en el hogar y el paso del tiempo, en lugar de restarle trabajo, se lo ha añadido. Cuando su madre enfermó, se hizo cargo del cuidado de sus dos hermanos discapacitados físicos -uno, inmóvil de cintura para abajo y encamado, y el otro, sin habla y con parálisis en la mitad del cuerpo- simultanéandolo con la atención a su madre, que falleció tras dos años de lucha contra el cáncer. Bastión de una familia formada también por su marido y sus tres hijos, Concha no tiene bastante y desde hace doce años acoge cada verano a uno de los niños saharauis que visitan Pontedeume.

Por todo ello, su candidatura fue propuesta por entidades del municipio, y el jurado -formado por miembros del Concello y anteriores premiadas- vio en ella todo un ejemplo merecedor del galardón. También de humildad. «No sé por qué me han elegido. Será porque cuido de mi familia», dice tímidamente. «Estoy muy orgullosa de lo que hago», una labor en la que se siente arropada por su familia. Su jornada laboral no tiene horario. Se extiende a lo largo de las 24 horas del día, tres turnos de trabajo. Cualquiera le dice que no trabaja por no hacerlo fuera de casa. «Eso es verdad», dice riendo. Ahora toca disfrutar de un reconocimiento que comparte su familia. «Se llena uno de orgullo», aseguró ayer su marido, Urbano Rodríguez.

La Voz de Galicia

viernes, 6 de marzo de 2009

EL CONCELLO DE PONTEDEUME RETOMA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JUVENIL “PLANET CLUB”

Este sábado retomamos la actividad dirigida a los jóvenes eumeses llamada "Planet Club". Durante todos los sábados hasta el 6 de junio, estará abierto este espacio (ubicado en la casa de la juventud) de 18 a 22 horas. Se trata de un proyecto creado por los técnicos municipales del Ayuntamiento de Pontedeume, con una larga trayectoria y que inicia ahora su actividad para el año 2.009 que busca que una juventud implicada tenga mayor presencia y participación en su entorno social a través de actividades formativas, dinámicas y de gran interés.
 
Dentro de los objetivos generales de esta actividad podemos resaltar el ofrecer un espacio propio para los jóvenes eumeses que sirva para el disfrute de su tiempo libre, creando actitudes de diálogo, respeto y cooperación; así como facilitar alternativas de ocio saludable, enriquecedoras y participativas, como prevención del consumo de drogas.
 
JOVENES EUMESES DE ENTRE 12 Y 18 AÑOS

La actividad, dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años, cuenta este año con considerables mejoras tanto en la edición de materiales informativos o en la difusión de información para todos los participantes en la actividad, como en la programación técnica de la misma.
 
Según explicó la edil de Servicios Sociales, Ruth García Campos, esta programación se organiza en torno a tres ejes, y a tres temáticas básicas, organizadas por meses. En cuanto a las actividades de carácter continuo, el Planet pretende ser un punto de referencia donde la juventud pueda acceder a toda la información que sea de su interés y a la guía necesaria que les ayude a administrar toda la información que tienen a su disposición. Además el mundo del cine cobrará un protagonismo especial este año, no sólo como arte, sino como recurso educativo idóneo para trabajar infinidad de contenidos, se crearán diferentes miniproyectos que insten a los participantes a comprometerse con la realidad social del entorno.
 
En lo que se refiere a la temática, el primer mes se utilizará el graffiti como nexo de toda la actividad a realizar en el Planet, que culminará con la creación de un graffiti grupal; en abril el hilo conductor lo conformará el deporte, como hábito de ocio saludable y positivo; y por último, en mayo, el discurso se organizará en torno al cine y las técnicas de interpretación, incluyendo la grabación de cortometrajes por las calles de la Villa.
 
El sábado tendrá lugar la inauguración de esta temporada con una jornada de puertas abiertas, por lo que desde el Concello de Pontedeume se invita a todos los jóvenes de entre 12 y 18 años a participar en la misma.

jueves, 5 de marzo de 2009

Feijóo: "Se acabaron las Galescolas"


Entrevista: Alberto Núñez Feijóo - nngg

Primera entrevista que colgamos después de las elecciones del 1M al Presidente Electo de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo.

miércoles, 4 de marzo de 2009

PROGRAMACIÓN DÍA DE LA MUJER / 8M

EL CONCELLO DE PONTEDEUME ORGANIZA UNA PROGRAMACION DE ACTOS PARA CONMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJERCon motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Pontedeume, siguiendo la línea de trabajo asumida desde hace tiempo para que la incorporación de la mujer en todas las áreas de la vida pública sea real y efectiva, pone en marcha para el próximo día 8 de marzo un proyecto que, bajo el título “Deporte e Igualdade” tiene como objetivo promover la desaparición de actitudes sexistas y fomentar la convivencia y la percepción de la Igualdad entre las mujeres y los hombres en la práctica del deporte.
 
Según explicó la edil de Servicios Sociales, Ruth García Campos, “partiendo del papel que tiene el deporte como estrategia de educación en valores y factor de integración social, creemos firmemente que debe convertirse en un espacio de ruptura con los estereotipos sexistas que limitan la participación femenina en cualesquiera de sus áreas”, explicó.

CIRCUITO DE ACTIVIDADES


La actividad consistirá en un circuito de actividades deportivas y de ocio a realizar por las calles del casco histórico de la Villa (Jardines de Lombardero, calle Betanzos, Couceiro Freijomil, Avenida de Saavedra Meneses, Torreón, Plaza del Conde y Real), el próximo domingo de 11:30  a 14:00 y de 16:30 a 19:00h.

El proyecto contará con actividades como los juegos de la llave, la rana, petanca o bolos en cuanto a juegos populares, ajedrez, un circuito ciclista, balonmano, baloncesto, futbolín humano, toro mecánico, cama elástica, tenis de mes; parchís, tres en raya y damas en lo que se refiere a juegos de mesa gigantes; contará con dos rocódromos… En caso de lluvia la actividad se aplazará hasta nuevo aviso.
 
MANIFIESTO INSTITUCIONAL

A las doce se dará lectura pública del manifiesto “Deporte e Igualdade” en la Plaza del Mercado y a lo largo del día habrá exhibiciones de las escuelas deportivas municipales de danza, pilates y gimnasia de mantenimiento para mayores.

PREMIO PONTEDEUME EM FEMENINO


“Puesto que para conseguir la desaparición de las actitudes sexistas es necesaria la colaboración de toda la sociedad, el Ayuntamiento ha tratado de involucrar a todas las asociaciones deportivas del municipio”, explicó la edil responsable del área de mujer, Ruth García, quien explicó que en la misma jornada se procederá a la entrega del VII Premio Pontedeume en Feminino, premio que el Ayuntamiento de Pontedeume institucionalizó hace unos años como vía para reconocer, estimular y difundir públicamente las actuaciones de aquellas eumesas cuya labor en cualquier área de la vida: económica, cultural, política, educativa, etc. favorezca la denuncia de situaciones de discriminación por razones de sexo, el ejercicio do su labor profesional en áreas donde la mujer tenga una baja representación, el fomento del asociacionismo y el impulso a la participación, así como el enriquecimiento cultural de la Vila. Esta entrega se realizará en la Casa de la Cultura a las 20hs.
 
TALLERES EDUCATIVOS


Por otro lado, a lo largo de mes de marzo, se llevarán a cabo talleres educativos dirigidos al alumnado de 5º y 6º de educación primaria en los Colegios de Pontedeume.
 
Y por último, también se presentará el II Certamen de Relatos Breves por la Igualdad a lo largo del mes, con el objetivo de utilizar la creación literaria como una de las vías para poner de manifiresto y visibilizar el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida, tanto en la esfera pública como en la privada.

En PP de Pontedeume: Patrimonio tiene la última palabra sobre la iluminación de la villa monumental

lunes, 2 de marzo de 2009

CHEGOU O MOMENTO DE TRABALLAR PARA TODOS OS GALEGOS
Para todo aquel que lo desee, puede ver pinchando en la imagen todo el escrutinio de votos de nuestro pueblo, mesa por mesa.
También ponemos a vuestra disposición una evolución del voto en Pontedeume desde el año 1993.


A grandes rasgos se podría destacar que el PP es el único partido en el que aumenta en número de votos desde las últimas elecciones autonómicas del 2005, obteniendo 72 votos más que en las elecciones del 2005. Ha sido una victoria incontestable donde el PP ha sacado más de 500 votos de diferencia al PSdeGa, segundo partido con más votos.

El PSOE sigue siendo la segunda fuerza más votada en nuestro pueblo, pero sufre un descenso de 47 votos respecto a las últimas autonómicas, quedandose en 1456 votos totales.

Por último cabe reseñar el espectacular descalabro del BNG, que ha sido el gran perdedor en estas elecciones tanto en nuestor pueblo como en Galicia, con un descenso de casi 400 votos sólo en Pontedeume y que apenas llega a los 900 votos.

Hay que decir que la realidad política de Pontedeume es fiel reflejo al sentir de toda Galicia, donde el PP ha tenido una clara victoria y donde los nacionalistas han visto como el pueblo es el único que marca y decide su presente y su futuro, ha expresado claramente que no desean más imposiciones por parte del Gobierno y donde la riqueza de un pueblo como el gallego que siempre convivió en armonía sin buscar confrontaciones hasta la fecha inexistentes a causa de algo tan propio de todos los gallegos como es nuestra propia lengua.

Por todo ello, desde aqui damos las Felicidades a todos los Gallegos, por este cambio de rumbo en nuestro pueblo y en nuestra querida Galicia.

CHEGOU O MOMENTO

FELICIDADES GALICIADespués de una campaña electoral, en la que el Partido Popular ha sufrido el acoso y derribo de muchos de sus adversarios políticos, los ciudadanos han hablado.

En las elecciones con la mayor participación de la historia de Galicia, el Partido Popular obtuvo una cómoda mayoría absoluta que le permitirá gobernar Galicia durante los próximos cuatro años.
Eso demuestra dos cosas: 1ª, que es falso eso de que al PP le beneficie la abstención (en estas elecciones votó más del 70% del censo) y 2ª, que también es mentira eso que dicen de que al PP solo lo votan los ancianos, ya que, se ha disparado el número de voto joven hacia nuestra formación.

Durante los últimos cuatro años, el PSOE y el BNG tuvieron la oportunidad de gobernar la Xunta. Lo hicieron. Pero, algo habrá salido mal cuando en su primer reto electoral, los ciudadanos, libre y voluntariamente deciden apartarlos del poder.

A nivel municipal, el PP ganó con claridad los comicios. En Pontedeume, le sacamos más de 13 puntos al PSOE, y algo más de 700 votos, mientras que, al BNG, le sacamos algo más de 25 puntos y más de 1000 votos.
Quiero dar las más sinceras gracias a todos los miembros de NNGG del PP de Pontedeume, por el trabajo llevado a cabo durante esta campaña, sin ellos, esto no hubiera sido posible.

Por último, quisiera decir que en mi opinión, con los resultados que hoy arrojaron las urnas, no gana el PP, sino que, quien gana es Galicia, que durante los próximos cuatro años tendrá un gobierno firme, estable, unido, y que mirará por el bien de todos.

Por eso, me gustaría decir, FELICIDADES GALICIA.


Luis Alberto Maroño.
Presidente de NNGG del PP de Pontedeume.

ELECCIÓNS AUTONÓMICAS GALICIA 2009